BİLDİRİLER

Kongremize bildiri gönderimi elektronik posta ile sağlanacaktır. Elektronik ortamda gönderim için alkim.gur@ethiccon.com adresine mail atmanızı önemle rica ederiz..

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ: 6 Aralık 2021

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak kriterler:

  • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
  • Bildiri konuları; aile hekimliği, pratisyen hekimlik ve birinci-ikinci-üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile ilgili aile hekimliği ve birinci basamağı ilgilendiren tüm alanlarda olabilir.
  • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
  • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır.
  • Bildiri özeti en fazla 2.500 karakter olmalıdır.
  • Bildirilere en fazla 1 adet tablo/grafik ve 1 adet fotoğraf yüklenebilecektir.
  • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir;

o Amaç
o Yöntem
o Bulgular
o Sonuç

  • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
  • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
  • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda yazarlardan en az birinin (sunum yapacak yazarın) kongre kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.

Sözlü Sunum Hazırlanması
Sunumu yapacak kişinin kongre kaydı olması gerekmektedir. Sunumlar, 5 dk sunum 5 dk tartışma şeklinde yapılacaktır. Sunum tarihi ve saati daha sonra bildirilecektir. 1 yazar/sunum yapacak hekim en fazla 3 bildiri sunabilir.

KABUL YAZISI
Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, poster sunumu için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. 10 Aralık 2021 tarihine kadar bildirinin kabul edildiğini belirten “kabul yazısı” gönderilecektir.

ETKİNLİĞE GERİ SAYIM

HABERLER

Play Video

SBÜ Keçiören Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu ve Aile Hekimliği Zirvesi 2021 Kongre başkanı Sayın Doç. Dr. Tijen Şengezer hocamız 28.01.2021 tarihinde Star TV’ de “Covid-19 aşısını yaptırmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak canlı yayın konuğu olmuştur. #ailehekimligizirvesi2021 @tijensengezer

DUYURULAR

Kongre Oteli

XANADU RESORT HOTEL ANTALYA

Kongre Tarihleri

16-19 ARALIK 2021

Kongre Yeri

ANTALYA